Services

Pavyzdinis tekstas.

Įmonės arba verslo pardavimas

Mes inicijuojame sandorius ir padedame surasti priimtiniausius pirkėjus bei investuotojus. Nuolat stiprėjanti konkurencija, nykstančios ribos tarp skirtingų rinkų ir sparčiai augantys kaštai neretai reikalauja didelių naujų investicijų į verslą, todėl vis dažniau įmonių savininkai pasirenka galimybę parduoti dalį ar visą verslą stipriam strateginiam arba finansiniam investuotojui, nei patys prisiima nemažas papildomas rizikas. Mes, koordinuodami visą procesą, siekiame, kad įmonės arba verslo pardavimas duotų didžiausią įmanomą naudą per trumpiausią laiką: identifikuojame potencialius investuotojus, atliekame verslo vertinimą, paruošiame visą investuotojams reikalingą informaciją, tiesiogiai susisiekiame su vietinių ir užsienio investuotojų savininkais bei vadovais, teikiame informaciją, organizuojame susitikimus ir apsilankymus, siekiame sukurti konkurenciją tarp investuotojų, deramės dėl sandorio sąlygų, bendradarbiaujame su auditoriais ir teisininkais, koordinuojame teisinį, finansinį ir komercinį patikrinimą, dalyvaujame sutarčių parengime, užtikriname konfidencialumą viso proceso metu.

Susijungimai ir įsigijimai

Įsigijimai yra viena iš strateginių verslo plėtros ir augimo alternatyvų. Tačiau dauguma įmonių neturi pakankamų vidinių resursų ir patirties efektyviai valdyti visą procesą nuo įsigijimo objektų pasirinkimo iki sandorio įgyvendinimo. Mes tampame partneriais viso įsigijimo proceso metu: ištiriame rinką ir konkurencinę aplinką, pasirenkame tinkamiausius įsigijimo objektus, tiesiogiai susisiekiame su taikinių savininkais, esant teigiamam požiūriui, surenkame visą reikalingą informaciją apie taikinius, atliekame jų verslo analizę ir vertinimą, įvertiname galimas sinergijas ir įsigijimo naudą, siūlome priimtiniausią sandorio finansavimo struktūrą, užtikriname sandorio įgyvendinimui reikalingą finansavimą, teikiame pasiūlymus pardavėjams, deramės dėl sandorio sąlygų, užtikriname pilną įsigyjamų objektų finansinį, teisinį ir komercinį patikrinimą, dalyvaujame sutarčių parengime, užtikriname konfidencialumą viso proceso metu.

Finansavimo pritraukimas

Kiekvienas verslas pasiekia kritinį tašką, kai turi pereiti į kokybiškai naują lygmenį. Ilgalaikei verslo sėkmei pagreitį suteikia papildomas finansavimas. Mes padedame pasirinkti palankiausią verslo plėtros finansavimo šaltinį ir pasiūlome optimalią kapitalo struktūrą. O pasirinkus rizikos kapitalą, esamiems savininkams dažnai atsiranda galimybė pinigais paversti dalį jų sukurtos verslo vertės, parduodant dalį turimų akcijų naujiems finansiniams partneriams.

Strateginis finansų valdymas ir konsultavimas

Strateginis finansų valdymas ir konsultavimas padeda įmonėms ir jų savininkams įgyvendinti ilgalaikius strateginius tikslus, planuojant ir valdant įmonės finansus. Didžiausia investicijų grąža gaunama tuomet, kai verslas nuolat ruošiamas galimam pardavimui arba finansinių investuotojų pritraukimui. Net ir tuo atveju, kai verslo pardavimas nėra planuojamas, nuolat ir tinkamai jį ruošiant potencialiems investuotojams ar akcijų rinkai, sukuriama maksimali verslo vertė, o savininkai gauna didžiausią naudą iš savo investicijų į verslą.