UAB FREOR LT finansų patarėjas

2015

Finansavimo pritraukimas akcinio kapitalo ir subordinuotos paskolos pavidalu iš Mezzanine Management fondo, 50% UAB FREOR LT akcijų įsigijimui.