Finansų patarėjas

2006

Pasauliniu mastu pripažintos linijinių ir kampinių poslinkių matavimo sistemų bei linijinių ir kampinių rastrų gamintojos ir tiekėjos, UAB Precizika Metrology, verslo vertinimas.